กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประเทศไทย4.0

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ประเทศไทย4.0, ญี่ปุ่น, สนช., Industrial 4.0, Globalization]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
Tags: [MOU, สวมช., ประเทศไทย4.0, Autodesk, SME]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
Tags: [เอ็มโอยู, ระบบออกแบบและซอฟต์แวร์, ประเทศไทย4.0, SMEs]  ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 9 วธ.ประชุมใหญ่ขานรับโมเดลประเทศไทย4.0     ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมมือ Nomura research Institute (NRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งในด้านนโยบายของประเทศญี่ปุ่นจัดงานสัมมนา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
6. Clippingวท ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,4 'ธนินท์'ชี้จุดเปลี่ยนศก. หนุน'ประเทศไทย4.0'    ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย เน้นการนำระบบการออกแบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการงานร่วมกันของออโต้ เดสก์ ไปใช้ในวงกว้างครอบคลุมทั้งอุตสาหรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...       "ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการปฏิรูปประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ โมเดลประเทศไทย4.0 ซึ่งสุดท้ายคือ จะเกิดผลดีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ประเทศไทย4.0 ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ท้าทาย คือ การพัฒนาเกษตรรายย่อยที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่า การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาเชิงสังคมที่จะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคน ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามเอ็มโอยูร่วมกับบริษัทออโต้เดสก์ ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป