กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประเทศไทย 4.0

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
... กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีความได้เปรียบ ให้ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ไปสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีความได้เปรียบ ให้ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ไปสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
14. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... World Forum : ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์จัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแจ้งช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสู่ประชาชน ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
16. Clippingวท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ประเทศไทย 4.0 รถยนต์ไฟฟ้ามาแล้ว   The Nation  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
17. เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... 21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 ” ของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เน้น 2 อุตสาหกรรมหลัก ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งรัฐบาลเองอยากให้เกิดความร่วมมือต่างๆ และมีความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนแม่บทดิจิทัล อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ คือประเทศไทย 4.0 ด้วย” นายอุตตมกล่าว    ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป