กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [รอง ปกท.(สมชาย), ประเทศญี่ปุ่น, 27 มิถุนายน 2557]  ...
พุธ, 02 กรกฏาคม 2014
2. รมว.วท.เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
(EventList / รัฐมนตรี / รมว.วท.เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น)
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2008
3. ประเทศญี่ปุ่น
(EventList / ประเทศญี่ปุ่น)
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมมือ Nomura research Institute (NRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งในด้านนโยบายของประเทศญี่ปุ่นจัดงานสัมมนา ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... Summit ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 พร้อมกับทูตเยาวชนอีก 15 ประเทศ เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยต่อไป                งาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... พร้อมทั้งคัดเลือกหนึ่งในทูตเยาวชนฯเป็นตัวเทนประเทศไปร่วมงาน World Biotech Tour ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยต่อไป   ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... การสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา จากประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้มาพบปะหารือ ต่อยอด และแลกเปลี่ยนมุมมองว่าด้วยคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อการพัฒนา ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... ประธานองค์การมาตรวิทยาโลก (CIPM) Dr. Peter Fisk ประธานองค์การมาตรวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (APMP) และ Dr. Ryoji Chubashi ประธาน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท                         นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป