กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติ

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... การค้นพบ การทดลอง,  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลวัสดุอ้างอิงตัวอย่างที่หลากหลายทางด้านชีวภาพของไทย นิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้การสื่อสาร ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
...            นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
... เยี่ยมชมความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.ป่าติ้ว และ อ.ค้อวัง พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัย สวทช. โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
54. โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
...  โดยมีระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติ การตรวจสอบ การกำกับ และการควบคุม การอนุญาตนำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี ที่มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. สามารถเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... หลังการก่อตั้งมาเป็นเวลา 70 ปี กองทัพประชาชนได้เสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพรรคและประชาชนเวียดนาม ชัยชนะในสงครามช่วงชิงเอกราช การรวมประเทศเป็นเอกภาพ การปกป้องประเทศและการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศของกองทัพประชาชนเวียดนามมีความหมายอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ที่แจ่มจรัสของกองทัพเวียดนามที่มาจากประชาชนและต่อสู้เพื่อประชาชน ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ไทย รวมเข้าด้วยกัน ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
...                                ประวัติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ (Dr.Phanit Laosirirat)    ประวัติการศึกษา  ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
... จิสด้ายังได้เชิญ “พิรดา เตชะวิจิตร์” มาร่วมเล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่จะเดินทางขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเดินทางไปสู่อวกาศอย่างแท้จริงแบบเชิงลึกอีกด้วย ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป