กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติ

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
...          ข้าพเจ้ามิได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร ข้าพเจ้าเรียนมาทางประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ในช่วงวัยเรียนข้าพเจ้าตามเสด็จฯทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ไปทำงานในชนบทและถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
42. Cipping วท. ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กดรอบเช้า/บ่าย) 28 รายงาน พลิกประวัติศาสตร์'ด่านสิงขร'ไม่แคบสุด ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
43. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทำให้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่ นอกจากนี้โปรแกรมยังเชื่อมโยงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการสำหรับอาหารไทยและฉลากโภชนาการจากหน่วยงานพันธมิตรมากกว่า ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของ สป.วท. ต่อไป ถ่ายภาพ : นายธรรมนูญ มังคลานนท์ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และทะบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล เขียนข่าว ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
... ในรูปของเสียง icon แผนที่ หรือมีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องจะสั่นเมื่อขับเร็วเกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์และแชร์ข้อมูลผ่าน ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
... จำกัด ดารินทร์ นพคุณ  / นิดา ภู่วนิชย์ / สรัณศรี ประวัติพัฒนากูล โทร 0-2545-6930, 0-2545-5848, 0-2545-6876 อีเมล: DNopkhun@chevron.com  / Nida.P@chevron.com / Saransri@chevron.com   ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... ทำแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียน เชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนา ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากอินเดียมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
...           ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีประวัติด้านความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ยกเว้นแต่การเกิดอุบัติเหตุ เพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างประมาณค่าไม่ได้ต่อเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... Q-log (Quality Logger) ซึ่งสามารถบอกประวัติการเก็บรักษาสินค้าที่มีวันหมดอายุ ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  สติกเกอร์ติดผลไม้ เพื่อระบุวันรับประทานได้  ทั้งนี้ในทุกผลงานที่นำเสนอผู้สนใจสอบถาม ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
50. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป