กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติ

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ได้รับการจัดกลุ่มเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า  ในระยะเวลา ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
...  -  หลังจากกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ คนพิการ นักกีฬา คนในวงการบันเทิง ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
... ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา            อพวช. โดย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้ร่วมมือกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธี ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... 2 ปี  โดยไม่มีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 อันเป็นวันสำคัญใน ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนบรรดาผู้มาเข้าเฝ้าทั้งชาวไทย ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
35. ภาพประทับใจ Bike for Mom
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย    ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... ในปี พ.ศ. 2558 มีบริษัทที่ลงทุนด้านการวิจัยสูงเป็นประวัติการ สิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมาตรการลดหย่อนภาษี 300% ในวันนี้เราทำได้แล้ว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
... เราจะร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ “กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด” ได้มีการจัดทำสถิติ ความร่วมมือร่วมใจของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้อีกด้วย ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
38. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...   ประเด็นในการหารือในแต่ละสาขาที่ประสงค์จะสร้างความร่วมมือและดำเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC) คือ การพัฒนาความรู้ เรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการประเมินผลจากการรับปริมาณรังสีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน, ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... ที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาสืบทอดในเรื่องของการทอผ้าและการใช้ผ้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยตามความพอเพียง รวมทั้งร่วมใจกันตั้งปณิธาน“ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งทางรัฐบาลนั้น ก็จะจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือ ครั้งประวัติศาสตร์ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
                           วันนี้ (10 สิงหาคม 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป