กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติ

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... 54 ปี ข้างหน้า วันที่ 11 เมษายน 2613 จะเป็นสุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสุริยุปราคาในชุดซารอสที่ 130 ชุดเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์ทรงคำนวณไว้ได้อย่างแม่นยำ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
  - กิจกรรม “Bike   For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างน่าประทับใจ ในการที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... 21.00 น. พร้อมทั้งตั้งจุดลงนามถวายพระพร 5 จุด และชวนประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย - สัปดาห์หน้า ก็จะถึงวันนัดหมายของคนไทยทุกคน ทั้งในประเทศและทั่วทุกมุมโลก ในการรวมพลังอันบริสุทธิ์ สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
                    วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... มีประวัติที่น่าสนใจมายาวนาน  นิยายวิทยาศาสตร์ถือเป็นการผนวกความรู้หรือจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับลีลาแห่งวรรณกรรม และนำมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงโดยมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องราว ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
...  “แสงสว่างแห่งปัญญา สยามประเทศก้าวหน้าสู่อารยะ” ชมพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
...  จากนี้ก็คงต้องปรับปรุงให้มีความปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้การถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของแผ่นดิน เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์อันน่าจดจำ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
28. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันนักประดิษฐ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของการจดทะบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... ซึ่งอาจจะต้องมีกลไกแก้ปัญหาทางตันทางการเมือง ที่สามารถพึ่งพาได้ ซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้การแก้ปัญหาการเมืองด้วยทหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปที่มีกรอบชัดเจน ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 อันเป็นวันสำคัญใน ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนบรรดาผู้มาเข้าเฝ้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต่างเฝ้ารอคำพยากรณ์จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป