กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติผู้บริหาร

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

1. ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Tags: [ประวัติผู้บริหาร]  ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
2. ประวัติ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Tags: [ประวัติผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
3. ประวัติ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Tags: [ประวัติผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
4. ประวัติ นายสมพร จองคำ
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Tags: [ประวัติผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
5. ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Curriculum Vitae ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ ...
พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2012
6. ประวัติ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
1.  ประวัติส่วนตัว  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
7. ประวัติ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
1.  ประวัติส่วนตัว  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
8. ประวัติ นายสมพร จองคำ
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
Curriculum Vitae Name-Surname  Asst.Prof.Dr.SOMPORN  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป