กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
                     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... 8 มกราคม 2559 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรัฐบาลและเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและปาฐกถาพิเศษจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
    พ.อ.ญ ทักษดา เปิดรายการ สวัสดีค่ะ ดิฉัน พันเอก หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ในคืนนี้ ดิฉันทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจค่ะ สำหรับคำถามในคืนวันนี้นะคะจะเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนส่งมาถามท่านนายกรัฐมนตรีเรามาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
            ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
  - เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันประเทศให้พัฒนาก้าวทันนานาอารยประเทศ ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... ล้วนแต่ต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประเทศ        รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
        16 มีนาคม 2559 แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... (คพน.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป