กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประมงชายฝั่ง

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประมงชายฝั่ง]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... และโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยนำร่องสนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ คลัสเตอร์ประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่คลัสเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป และสนช.ยังมีโครงการ “นวัตกรรมดี..ไม่มีดอกเบี้ย” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... อาชีพของคนในพื้นที่จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร คนในชุมชนมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ เรามีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นหมู่บ้านที่มีเกษตรกรปลูกข้าวจำนวน 50 รายขึ้นไป และแต่ละรายต้องมีพื้นที่ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
4. หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... ดังนั้น อาชีพของคนในพื้นที่       จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร ประกอบกับ ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีความเข้มแข็ง     เพราะมีความเป็นหนึ่งเดียว ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... และพ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี   รายละเอียดการให้บริการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อทำการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... ลักษณะพื้นที่คล้ายเกาะมีน้ำล้อมรอบเกือบทุกด้าน   มีทั้งหาดทรายและหาดเลน  ทั้ง ยังมีแผ่นดินซึ่งเหมาะกับการทำเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ดังนั้น อาชีพของคนในพื้นที่จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป