กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประดิษฐ์

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. Clipping วท ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 ไข่มุกสีทองด้วยแสงซินโครตรอน คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์   สยามรัฐ  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งได้มีการรับการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
  ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากงานวิจัย “การเปลี่ยนสีไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ได้ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) ที่ประยุกต์ใช้หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ เช่น ชุดอุปกรณ์ อินเทล กาลิเลโอ (Intel Galileo) สร้างอุปกรณ์ที่สามารถรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมแล้วทำงานตามที่นักเรียนออกแบบโปรแกรมไว้ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้มีการทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไปๆ ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
46. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ ฉลาดคิด ดูผลงานเด่นในวันนักประดิษฐ์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค และ สอว. ได้ให้การสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ สำหรับการดำเนินแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... โดย นางสาวภัทรียา สร้อยอินทร์ นักธรณีวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กิจกรรมฝึกระบายสีการประดิษฐ์หมวกสัตว์เลี้ยง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... จากพี่ ๆ ประจำสถานีทำหน้าที่เป็น Call Center 1313 ของกระทรวงด้วย และอีกสถานีคือ สถานีที่ 32 ประดิษฐ์วิทย์ คิดส์สนุก เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับ 7 บริการ จาก STKC ได้แก่ E-Knowledge คลังความรู้ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... STEM จากการประดิษฐ์ของเล่นในฐาน  แสงซินโครตรอน แสงจิ๋วทะลวงโลก พบเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของแสงซินโครตรอนภายใต้รูปแบบงานวัด  play n learn เพลินไปกับ TCELS พบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านชีววิทยาศาสตร์ผ่านเกมส์แสนสนุก ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป