กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประดิษฐ์

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น             บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
32. Clipping วท ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์ 'ปัญญาประดิษฐ์'จุดจบมนุษยชาติ?     ประชาชาติธุรกิจ  ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
... หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการหรือโครงการนำร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... กับ อุตสาหกรรมใหม่ 5 ประเภท เช่น หุ่นยนต์ สินค้าที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือเป็นเทคโนโลยีเราต้องส่งเสริมเหมือนกัน ให้คนมาลงทุนบ้านเรา ทั้งของเก่าของใหม่ต้องไปคู่กัน 10 อย่าง ของเก่าก็พัฒนาให้มีราคาสูงขึ้น ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรม Open Source สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรม Open Source สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย         ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
38. ไข่มุกสีทองได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559  
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
39. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รับรางวัลผลง่รประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จาก สภาวิจัยแห่งชาติ การจัดงาน Technology Show: หิ้งสู่ห้าง (โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1 ) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ และเปิดงานประชุมและนิทรรศการใหญ่ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... “ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความตื่นตัวเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมนุมดาราศาสตร์ของโรงเรียนต่างๆ มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์หลากรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ในการสังเกตการณ์สุริยุปราคาในวันที่ ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป