กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประดิษฐ์

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [งานวิจัย..ใช้ได้จริง, ตะกอทอผ้า, เครื่องผ่ามะพร้าว, สิ่งประดิษฐ์]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
Tags: [พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, วันเทคโนโลยีของไทย, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ประดิษฐ์, คิดค้น, พัฒนา]  ...
อาทิตย์, 19 ตุลาคม 2014
3. ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวดสิ่งประดิษฐ์]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
Tags: [งานประกวด, สิ่งประดิษฐ์, เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์, สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ปี 2551]  ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
Tags: [สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการลำไยรีไซเคิล]  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [สิ่งประดิษฐ์, นักประดิษฐ์, นักวิจัยดีเด่น]  ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
8. เครื่องคัดขนาดไข่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เครื่องคัดขนาดไข่, สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
9. เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์, เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
10. ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์, เครื่องจักรกล พลังงาน]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป