กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุม

ทั้งหมด 129 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 13
Tags: [ประชุมผู้บริหาร]  ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
12. หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุม]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
Tags: [ประชุม, คณะกรรมการ, ยุทธศาสตร์]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
14. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
Tags: [AUTM, การประชุมนานาชาติ, AUTM Asia 2016, 11 พ.ค.58, สวทน.]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
16. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุม, นวัตกรรม]  ...
ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2015
Tags: [ประชุมผู้บริหาร]  ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
18. ก.วิทย์ เตรียมพร้อมแถลงผลงาน 6 เดือน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุม, ผลงาน 6 เดือน]  ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
Tags: [ร่างพระราชบัญญัติ, วทน., ประชุม, แสดงความคิดเห็น, 8 เม.ย.58, สุโกศล]  ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
Tags: [ประชุม, หลานหลวง, ประเชิงปฏิบัติการ]  ...
พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป