กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายางพาราที่เกิดขึ้น จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
...    4.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำของอาเซียน (STI Workshop on ASEAN Water Resource ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ได้แก่ - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (Ground Receiving Station  Workshop) a. SCOSA รับทราบข้อเสนอในการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (Ground Receiving ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เรื่อง ระบบการบริหารจัดการน้ำของอาเซียน จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
56. ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ Dr.Lee Jeong Hyop นักวิจัยจากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และแผนแห่งอนาคต สาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Talent Mobility (ATM) ครั้งที่ 3 (The 3rd ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
...  Tamarind 22-23 พค. 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting : ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... - การร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมสำหรับการบริหารจัดการการเกษตร ได้แก่ Crop type mapping, vegetation status monitoring, biophysical variables retrieval, coupling with crop and ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
         สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป