กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
         18 พฤศจิกายน 2558 / ที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
43. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารของจังหวัดสงขลา ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... 5 ชั้น 2         ผลการหารือครั้งนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากทั้ง 4 ฝ่ายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
           วันที่ 4 กันยายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
46. Clipping วท ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 12 ภาพข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการ    ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
47. Clipping วท ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สังคมสยามรัฐ ประชุมเชิงปฏิบัติการ    เนชั่นสุดสัปดาห์ 8,9  ...
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
           วันที่ 20 สิงหาคม / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
49. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ต้องอาศัยความพยายามมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากว่า 5 ปี และนับว่าโชคดีเมื่อปี 2546 ได้มีโอกาสเข้าร่วมเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่ ศวภ.3 จัดขึ้นในจังหวัดพังงา โดยมีโอกาสได้ฟังวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
50. สป.จัดกิจกรรมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรและบุคคล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
            3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรและบุคคลสำนักปลัดกระทรวงฯ ...
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป