กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... จึงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics and Biological Dosimetry” ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559              ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
...          ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อ านวยการ สทน. ฐานะประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กล่าวว่า “หลังจากมีการตกลงว่า สทน. และ VINATOM จะร่วมมือกันร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงาน ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
33. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
          วันนี้ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ...
พุธ, 27 มกราคม 2016
       เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2559 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
36. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประตูน้ำ 4) รายงานผลการดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโครงการวิจัยฯ เพื่อการบูรณาการปี 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559   5) รายงานผลการดำเนินการแถลงข่าวผลงานรัฐบาล ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
        (12 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
... The Japan International Cooperation Agency (JICA)   กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
...     1 ธันวาคม 2558 ที่ โรงแรมวีโฮเทล ราชเทวีกรุงเทพฯ / สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท. ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป