กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
22. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หน่วยงานละ 3 เรื่อง 3.เชิญผู้แทนหน่วยงาน วท. ทั้ง 15 หน่วย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของ วท. สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... 3  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกับ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) ประเทศอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. พลังงาน และ 4. สิ่งแวดล้อม และในต้นเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะคล้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการวิจัยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
27. กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
          ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... ณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-16.00น. ที่โรงแรม Pullman Bangkok Grande ถนนสุขุมวิท และประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มโครงการวิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
30. ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... - STEM) จึงได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตและการร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศได้ให้คำมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกันภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป