กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมหารือ

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ประชุมหารือข้อสั่งการผู้บริหารครั้งที่ 2/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
            2 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือผู้บริหาร และหัวหน้าสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
42. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         วันที่  26  มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
43. อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นำโดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสณ์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้ประชุมหารือร่วมกับนายสัญญา ประเสริฐ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
... วท. ประชุมหารือร่วมกับ นายสัญญา ประเสริฐ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยนายมาลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
45. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     วันนี้ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
... ที่ห้องประชุมพระจอมเกล้าชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
...  การประชุมหารืออาเซียน-เกาหลี  Grand Ballroom ll - lll            ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
...    การประชุมหารือดังกล่าวมีประเด็นสำคัญๆดังนี้         หารือถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศและความคืบหน้าการดำเนินงาน ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
49. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         วันนี้ (12 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... กรุ๊ป ประเทศไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านยานยนต์ รวมถึงนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐต่อโครงการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป