กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมหารือ

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ     ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... หรือสภาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น การเดินทางมาประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อบอกเล่าถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนเอสเอ็มอีต่างชาติที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยได้ปรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี การสนับสนุนกำลังคนด้านวทน. ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
34. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2015
35. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
... CAS นั้น วท. และ สกว. ซึ่งทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันในการจัดให้มีการจัดประชุมหารือนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายไทยและจีนมีความพร้อมร่วมกันมากที่สุด ได้แก่ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ    ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
37. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             14 สิงหาคม 2558  ที่โรงแรมสามพราน รอเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครปฐม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง วท. และสมาคม ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
38. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... สำนักสงส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.สป) จัดประชุมหารือ เกี่ยวกับการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ และโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
40. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป