กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมหารือ

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ    ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
... และมอบหมายให้เร่งประชุมหารือโฆษกกระทรวงทั้งหมดในวันนี้ เพื่อเตรียมหามาตรการและแนวทางการปรับบทบาทการทำหน้าที่ของโฆษกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรืออาจพูดได้ว่าเป็นการยกเครื่องโฆษกกระทรวง โดยจุดอ่อนหรือปัญหาที่ประเมินได้ในปัจจุบัน ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
              22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรติลานนา จ.เชียงใหม่ / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังความต้องการการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว โดยมีนายสุมานะ จุลามะนี อธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
25. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ   ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
           วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการครั้งที่ ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
... SME และ OTOP ให้มีผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 15) ในประเด็น agenda-based budgeting หรือยุทธศาสตร์การบูรณาการ ให้หน่วยงานประชุมหารือกันให้แล้วเสร็จ ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
28. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
            (12 พฤศจิกายน 2558) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
... ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้ประชุมหารือ เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ได้นำนโยบายหลายอย่าง และนำหน่วยงานต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป