กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมหารือ

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... เป็นต้น 2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี 3.OTOP STI Matching เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป และการจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง นิทรรศการ “วท. คืนความสุข ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
             16 มีนาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
13. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Thai - U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ซึ่งได้จัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงความก้าวหน้าจากการประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายในประเด็นสาขาเจรจาความร่วมมือ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
14. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภาคการบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง อาทิ การยกระดับโอทอปด้วย วทน.   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์   การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น  2.การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด วท. และภาคเอกชน ได้ประชุมหารือความคืบหน้าการจัดงาน สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016 งานที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การการศึกษา และภาคประชาสังคม ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai - U.S.Scientific and Technical Cooperation Agreement – STA) ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุมหารือกลุ่มย่อยออกเป็น ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
17. ประชุมคณะทำงานประสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 4/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               20 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี โอเชี่ยน พัทยา จ.ชลบุรี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  ...
เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือการจัดงาน สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2016
... รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และทีมยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ประชุมหารือครั้งแรก โดยเฟ้นหาประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ วท. ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป