กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมผู้บริหาร

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [ประชุมผู้บริหาร]  ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
Tags: [ประชุมผู้บริหาร]  ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
Tags: [ประชุมผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2552]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
Tags: [ประชุมผู้บริหาร, พูลแมน, ยุทธศาสตร์, ถ่ายทอด, วิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
Tags: [ประชุมผู้บริหาร, บรรยายพิเศษกระทรวงวิทยาศาสตร์, ยุทธศาสตร์, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
7. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมผู้บริหาร, กทระทรวงวิทยาศาสตร์, รัฐมนตรี]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
8. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นโยบาย, นโยบายผู้บริหาร, ประชุมผู้บริหาร]  ...
อังคาร, 06 มกราคม 2009
9. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552
(EventList / รัฐมนตรี / ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552)
ผู้ประสานงาน : สำนักนโยบายและแผน โทร 0 2354 4466 ต่อ 520
จันทร์, 21 กันยายน 2009
10. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน          การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.ข้อสั่งการ รมว.วท. ในที่ประชุมผู้บริหาร ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป