กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชาคมอาเซียน

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ASEAN COST, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วีระพงษ์ แพสุวรรณ, ประชาคมอาเซียน]  ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) (สวทน.) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ที่นิวซีแลนด์จะได้ใช้ไทยเป็นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ปัญหาต้นเหตุ-ปลายเหตุ การปลูกจิตสำนึก และเชื่อมต่อการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน      ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ทั้งนี้การเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้โอกาสทางการค้า นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้พร้อมกับการแข่งขันในระดับสากล โดยสภาวิชาชีพฯมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ประชาคมอาเซียน ไปสู่ประชาคมอื่นๆ นี่ต่อกันอย่างนี้ หลายเรื่องนะครับ ที่เราให้ชาวบ้านเขามีรายได้ มาช่วยใช้กำลังบ้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะ สร้างงานสร้างอาชีพ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... ในระยะเวลาอันใกล้นี้ (2) เรื่องที่สองคือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เนื่องจากอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน อาทิเช่น ประชาคมอาเซียน หรือกลุ่ม CLMVT ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเป็นประชาคมอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม        ทั้งหมดนี้ ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
...           ดร. ณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ JASTIP จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยด้านชีวมวลให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น โดยอาศัยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศญี่ปุ่นและประชาคมอาเซียน ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... 2015 ที่เพิ่มมิตินวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนและทั่วถึงโดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับประชาชนตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน จนในที่สุดแผนปฏิบัติการดังกล่าวที่มีชื่อว่า ASEAN Plan of Action on Science, ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
         หลังจากที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันพลังงานนิวเคลียร์เวียนาม ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป