กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประจำปี 2552

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
     วันนี้  (6 พฤศจิกายน 2552)  เวลา  9.00 น.  นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
     วันนี้  (6 พฤศจิกายน 2552)  เวลา  9.00 น.  นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
... ประจำปี 2552  จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2009
... ประจำปี 2552 เรื่อง ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Geography and Economic and Social Development) จัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  โดยความร่วมมือจาก ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
... ประจำปี 2552 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมเปิดตัวกิจกรรม “วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ @School” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯนำความสนุกสนาน ความรู้ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
...                          รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2552 ได้แก่                 1.  ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2009
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2552                 เช้าวันนี้ (19 ตุลาคม 2552) ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
... เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิด ผ่านผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี  โดยการพิจาณาผลงานที่เข้าร่วมประกวด ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
40. วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 คำปราศรัย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2552 โดย ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คำปราศรัย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2552 ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป