กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประจำปี 2552

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
    ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
22. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประจำปี 2552 ชื่อหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ซึ่งจัดโดย สดร.โดยแบ่งภาพการประกวดออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท Deep sky objects 2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3.ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และสนับสนุนให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
24. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
            การจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งนอกจาก จะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ผลิตหรือคิดค้นผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
25. “บุหรงช้าง” และ “บุหรงดอกทู่” .....พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
... Systematic Botany ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 252-265 ประจำปี 2552 ทั้งนี้วารสารดังกล่าวเป็นวารสารการจำแนกพรรณไม้นานาชาติที่ออกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้นแบบของตัวอย่างแห้ง (Type specimen) ของทั้งบุหรงช้างและบุหรงดอกทู่ได้มีการเก็บไว้ที่หอพรรณไม้ ...
พุธ, 20 มกราคม 2010
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “การประกวดนิทรรศการเสมือน อพวช. ประจำปี 2552 (NSM Virtual Exhibition Award 2009)” ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
27. 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2552 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2009) โดยฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของผลงาน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2552 ถือเป็น “นักนวัตกร”  ที่มีคุณค่ายิ่งต่อประเทศชาติ เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ดำเนินการนวัตกรรม ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ...
อาทิตย์, 27 ธันวาคม 2009
... บุหรงช้างและบุหรงดอกทู่ โดยพรรณไม้ทั้ง 2 ชนิด ได้มีการตรวจสอบการตั้งชื่อและนำไปตีพิมพ์รายงานในวารสาร Systematic Botany ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 252-265 ประจำปี 2552 ทั้งนี้วารสารดังกล่าวเป็นวารสารการจำแนกพรรณไม้นานาชาติที่ออกในประเทศสหรัฐอเมริกา ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2009
          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ“การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552”ระหว่างวันที่ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2009
                 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป