กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประจำปี 2551

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [แถลงผลงานเด่น, ประจำปี 2551, กระทรวงวิทยาศาสตร์, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
2. ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551
(EventList / รัฐมนตรี , สป. / ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รัตน์สุดา) โทร. 0 2 354 4466 ต่อ 616
พุธ, 08 ตุลาคม 2008
... Close & Recirculation System จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ "ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ประจำปี 2551 (Thailand ...
เสาร์, 07 มิถุนายน 2014
4. ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...  แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร ผลงานเด่นประจำปี 2551   ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ข้าว ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
5. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... สารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์     ความมั่นคง ภัยพิบัติ ชื่อผู้ผลิตผลงาน : ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
6. ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... และโปรตีน ชุดตรวจสอบเอนไซม์นี้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 ระดับชมเชย(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากสภาวิจัยแห่งชาติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทไฮเออร์เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
7. การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
... วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552 ผลการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2551          ...
พุธ, 28 เมษายน 2010
8. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ของรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551     โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
9. การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มีเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ ลดการนำเข้า เพิ่มประโยชน์ ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
... ประจำปี 2551  ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร         โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป