กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [บูรณาการ, ประจวบคีรีขันธ์, 23 กค.57, 24 กค.57, หัวหิน]  ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
Tags: [คาราวิทย์, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน]  ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย มี ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่บุคลากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และจะสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ได้ที่อำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระราชอาคันตุกะไปทอดพระเนตรนั่นเอง  ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
... ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าชิงระดับประเทศจำนวน 6 ทีม ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคใต้เข้าชิงระดับประเทศจำนวน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 3 เกษตรเตรียมลุยปราบหนอนหัวดำประจวบคีรีขันธ์ครั้งใหญ่ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
... 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคามืดหมดดวง จะเห็นได้ชัดที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี  โดยไม่มีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
... ประจำปี 2558” ว่า จากความสำเร็จของการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร ในคราวการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
... SMEs และเกษตรกร ในคราวการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้เสนอขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป