กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประกวด

ทั้งหมด 76 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
Tags: [นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร, ประกวด, แข่งขัน, นวัตกรรม, เทคโนโลยี, ผู้พิการ]  ...
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
2. ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวดคำขวัญ]  ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
Tags: [ประกวด, คำขวัญ]  ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวด]  ...
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013
Tags: [นาวาฝ่าวิกฤต, 16 พ.ย. 54, การประกวดนวัตกรรม]  ...
พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2011
Tags: [ประกวด]  ...
พุธ, 14 กันยายน 2011
7. นาโนเทค ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ชิงรางวัล 50,000 บาท
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวดภาพถ่าย]  ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2011
8. ก.วิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลการประกวด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวดสิ่งประดิษฐ์]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
Tags: [สทน., การประกวด., สื่อสร้างสรรค์]  ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2011
Tags: [ประกวดภาพถ่าย, ดาราศาสตร์]  ...
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป