กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณู

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 10
Tags: [ปส., ปรมาณู]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
2. การจัดการกากกัมมันตรังสี
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [กัมมมันตรังสี, ปรมาณู]  ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
Tags: [พ.ร.บ.นิวส์เคลียร์, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
Tags: [ปส., INENS, ประชุม, พลังงานปรมาณู]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
5. วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สนช., พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปส., พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, อันตรายจากรังสี, รังสีร่วมรักษา]  ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, วัสดุนิวเคลียร์, วัสดุกัมมันตรังสี]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สารรังสี, สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป