กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณู

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ให้เป็นปฏิบัติการฉายรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย และ สทน. มีความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำหมันยุงครั้งนี้  ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
82. วท.พร้อมทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ให้เป็นปฏิบัติการฉายรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งสทน.มีความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำหมันยุงครั้งนี้” ผู้อำนวยการ สทน.กล่าว ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
...         ทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ ทั้งระดับ ภูมิภาคเอเชียและระดับโลก อาทิ หรือ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA : International ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยมีส่วนราชการ 4 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... สวทช. พร้อมกับเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการทดลองสีผสมอาหารของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การแสดงหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด-รังสี ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สุดท้ายคือของเล่นภูมิปัญญาไทยของ ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ        นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทยสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
89. ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สัมมนาให้ความรู้         การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศไทย ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
90. Clipping วท ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 7 จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูการแพทย์    ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป