กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณู

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
รองเลขาฯ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยัน "อิริเดียม 192" ไม่เป็นอันตรายต่อ ปชช.(BRIGHT TV)    ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
... สวีเดน อังกฤษ และแคนาดา ได้ยืนยันถึงความปลอดภัยในอาหารฉายรังสี นอกจากนั้นอาหารฉายรังสียังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
...     ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับเดิม) ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...                   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
...  ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
...                      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
...                                        วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เมื่อเวลา 14.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  แนะประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... 2559 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเหจ้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุปและยืนยันแล้วว่าไม่พบปริมาณรังสีรั่วไหลกล่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป