กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณู

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 10
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานแถลงข่าว, อะตอม]  ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
22. งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [งานสัมมนา, 5ทศวรรษ, ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
23. พลังงานปรมาณู คืออะไร มาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [atom, physic, science, พลังงาน, ปรมาณู]  ...
จันทร์, 18 มกราคม 2010
Tags: [ปรมาณู ครบรอบ ยุทธศาตร์]  ...
จันทร์, 11 มกราคม 2010
25. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
Tags: [กฎ, กระทรวง, ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
26. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
Tags: [กฏ, พรบ., ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [กฎ, กระทรวง, ปรมาณูเพื่อสันติ, หลักเกณฑ์กาก, กัมมันตรังสี]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ปรมาณูเพื่อสันติ, พลังงาน, พรบ., ใบอนุญาต]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [กฎ, กระทรวง, ราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ปรมาณู, ค่าย, ลำปาง, รังสี, นิวเคลียร์, ปลอดภัย]  ...
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป