กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 9
...    26/10/2558 14:29 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเต็มที่ทั่วประเทศ ยืนยันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นจะสามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2015
          วันนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องบินสำรวจรังสีแกมมาในอากาศ เพื่อใช้สำรวจรังสีในพื้นที่ต่างๆ พร้อมด้วยหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุรังสี ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
...           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำเสนอหุ่นยนต์เก็บกู้รังสี อันเป็นผลสืบเนื่องจากประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในด้านต่างๆ เช่น ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป