กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 9
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์สการตรวจสอบ   นำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... (ไอเออีเอ) ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Regional on Nuclear Forensics ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยมีส่วนราชการ 4 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... สวทช. พร้อมกับเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการทดลองสีผสมอาหารของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การแสดงหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด-รังสี ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สุดท้ายคือของเล่นภูมิปัญญาไทยของ ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ        นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทยสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
68. ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สัมมนาให้ความรู้         การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศไทย ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
69. ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
70. ร่วมเรียนรู้และป้องกันการใช้รังสีและนิวเคลียร์ กับบูธ All About Radiation
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... 2558 ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน และภายในบูธ All About Radiation ซึ่งจัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป