กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 9
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  แนะประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... 2559 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเหจ้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุปและยืนยันแล้วว่าไม่พบปริมาณรังสีรั่วไหลกล่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
53. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พบอุปกรณ์ที่เป็นกล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่มีน้ำหนักมาก ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... นางสาวเสาวณี มุสิแดง อดีตรองปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุพรรณ แสงทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงและเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้เกษียณที่มีคุณูปการแก่ วท. อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... (วศ.)      3. นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)      4. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 เพื่อร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมปฏิบัติการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... ภายในงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานสังกัด วท. นำผลงานร่วมจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสีจะมีไฮไลต์เด่น โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายขนาดใหญ่ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... สำนักงานพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
60. ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป