กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 9
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, นิวเคลียร์และรังสี, โรงเรียน]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, วิทยาลัยการทัพบก, สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, การประชุมวิชาการ, วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [ถนนสายวิทยาศาสตร์, วันเด็กแห่งชาติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
25. พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ.2504
(Attached to article: พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ.2504)
พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ.2504 (Filename: prb2.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
26. พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2508
(Attached to article: พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2508)
พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2508 (Filename: prb1.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
27. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5 (Filename: 15.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5 ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
28. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3 (Filename: 14.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3 ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
29. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี (Filename: 13.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
30. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Filename: 11.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป