กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปรมาณูเพื่อสันติ

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 9
11. ปส. แนะการตรวจวินิจฉัย PET/CT รู้ทันมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [PET/CT, รังสี, วินิจฉัย, มะเร็ง, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2012
13. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปส.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานแถลงข่าว, อะตอม]  ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
15. งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [งานสัมมนา, 5ทศวรรษ, ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
16. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 5
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
Tags: [กฎ, กระทรวง, ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
17. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ 3
(กฏหมายและระเบียบ/กฏกระทรวง)
Tags: [กฏ, พรบ., ปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [กฎ, กระทรวง, ปรมาณูเพื่อสันติ, หลักเกณฑ์กาก, กัมมันตรังสี]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ปรมาณูเพื่อสันติ, พลังงาน, พรบ., ใบอนุญาต]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
Tags: [กฎ, กระทรวง, ราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป