กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปฏิรูป วทน.

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...          ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ด้านการปฏิรูป วทน. เพื่อทรัพยากร กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ รวมถึงวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่าง ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... และขนาดย่อม โดยขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่ม 1 ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งมี สวทช. เป็นเจ้าภาพหลัง ได้รวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาที่สามารถให้การสนับสนุน SMEs ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการหาแนวทางสื่อสาร ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
            (4 กุมภาพันธ์ 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่มที่ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
    “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูปกระทรวงวิทย์ฯ จัดระบบทำงานใหม่ เน้นนำ วทน. เสริมแกร่งชุมชน แนะชาวบ้านจัดการตัวเองด้วยความรู้ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
        วันนี้ (26 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
...    ดร.พิเชฐ กล่าวถึง เหตุผลที่ต้องปฏิรูป วทน.  ของประเทศ คือ1.) วทน.  เป็น accelerator ให้ประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ ในระยะเวลาไม่นานเกิน  2.) ประเทศไทยมีโจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคมจำนวนมากที่ต้องการทางออก ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
17. กระทรวงวิทย์ฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3 ประเด็นหลักคือ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนวิจัยกระตุ้นนวัตกรรมผ่านตลาดภาครัฐ เชื่อมโยงแผนปฏิรูป วทน.ที่กระทรวงวิทย์ฯกำลังขับเคลื่อน    ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
... โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของเราเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นรากฐานของการปฏิรูป วทน. ที่ยั่งยืนแล้ว ยังจะทำให้เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด้วยความพร้อม และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูง ...
พุธ, 07 มกราคม 2015
                                 ...
จันทร์, 15 ธันวาคม 2014
20. รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้นโยบายปฏิรูป วทน. 5 ด้าน โดยหวังผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามนโยบาย คณะรัฐมนตรี ข้อ 8.1-8.5    ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป