กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปกท.วท.

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
11. Working Group Meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำหรับผลสรุปจากกลุ่มย่อยจะนำเข้าหารือในที่ประชุมใหญ่ของคณะทำงานร่วมไทย-จีน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยมีนายเฉา เจี้ยนหลิน รมช.วท.(จีน) และนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปกท.วท.(ไทย) เป็นประธานคณะร่วมของทั้งสองฝ่าย ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
12. ปกท.วท.ต้อนรับ Mr.Sascha Kuenzle,และคณะผู้แทนจาก Economic Department
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 ...
พุธ, 21 มกราคม 2015
...         ในโอกาสนี้ท่าน ปกท.วท.ได้ให้พร 3 ข้อที่มีค่าสำหรับการดำเนินชิวิตเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่เป็นผู้บริหารและคนที่ทำงาน ...
อังคาร, 30 ธันวาคม 2014
...  (รอง ปกท.วท.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมขึ้นครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสความนิยมและส่งเสริมความสนใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มเยาวฃนและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้คนทั่วไปมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
                 วันที่ ...
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
      เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 14.00 น.  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงาน ...
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
   วันนี้ 28 กรกฎาคม 2557  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ...
จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (18 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป