กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปกท.วท.

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ปลัด, ปกท.วท., ไฟไหม้, พัทลุง]  ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
2. รอง ปกท.วท เป็นประธานเปิดงานประชุม Thai-China International Mobile Application and Game Conference
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รอง ปกท.วท., Thai Chaina]  ...
พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
3. การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ไทย-เยอรมนี, 10 พ.ค. 56, รอง ปกท.วท., ร่วมหารือ]  ...
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013
4. พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิธีปิด, มอบเกีรติบัตร, ข้าราชการใหม่, รอง ปกท.วท., 4 ก.ย. 55]  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
5. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ขึ้นใหม่ โดย ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท. ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว 2.รายงานการควบคุมภายใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การดำเนินการ/กิจกรรมควบคุมภายใน สป.วท. มีจำนวน 24โครงการ/กิจกรรม ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
              9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... ณ  ห้องประชุม ปกท.วท. ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า   ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
... เป็นครั้งที่ 2 ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. พ.ศ. 2560 - 2564 : การนำองค์กร ท่าน ปกท.วท. ได้มอบนโยบายไว้ในการประชุม วันที่ 4 กันยายน 2558 ไว้ เช่น สป.วท. จะต้องมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
9. ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงความคืบหน้าการค้นหาคำตอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุพนิดา อารยเมธี ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป