กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บ้านศาลาดิน

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. สัปดาห์ที่ 2 วันแรกของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... อาทิ ผ้าแพรวา จ.กาฬสินธุ์  ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ผลิตภัณฑ์อาหารจากบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
...       สำหรับ ผลงานที่นำมาเสนอในครั้งนี้นั้น ประกอบไปด้วย แบบอย่างความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม การนำผลงานวิจัยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
...        นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร เช่น ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร โดยนำ ...
พุธ, 23 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป