กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บ้านลิ่มทอง

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รอยล จิตรดอน, สสนก., บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน, บ้านลิ่มทอง, บุรีรัมย์]  ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
... แต่หลังจากการบริหารจัดการน้ำแล้วควรมีกิจกรรมที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้โดยการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากตัวอย่างบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านเริ่มประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... การดูระดับสูงต่ำของพื้นที่ จนถึงการออกแบบรางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีตัวอย่างหลายแห่ง อาทิ หมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ หรือ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี    การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
4. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 16,15 "บ้านลิ่มทอง"ที่นี่ไม่มีแล้ง เพราะจัดสรรน้ำตามในหลวง      ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กับชาวบ้านในหมู่บ้านลิ่มทอง ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... หมู่บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการร่วมกับชาวบ้าน นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS)  มาใช้ศึกษาทิศทางการไหลของน้ำ ขุดสร้างบ่อพักน้ำดักตะกอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกษตรกรรับมือกับสถานการณ์ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
... นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการดําเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการนํ้าระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง อาทิ การทําคลองขวางดักนํ้าหลากและขุดสระนํ้าต่อเชื่อมคลองเป็นแก้มลิงเพื่อนํานํ้าเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... ตัวอย่างความสำเร็จเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น ของบ้านสามขา จ.ลำปาง - วิเคราะห์แผนพัฒนาแก้ภัยแล้งและน้ำหลาก เสนอกรมชลประทานของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2550 : 1 ชุมชนแกนนำ ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
       นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมี ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
... เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวันเด็กนักเรียน ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป