กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการ

ทั้งหมด 94 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด ผ่านกลไก “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP”  ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป  โดยได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกับ ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... รวมถึงยังต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการงานทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังมีกลไกในการร่วมรับความเสี่ยงกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกของ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... เลขาธิการ ก.พ. ได้เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มาติดตามงานบูรณาการตามที่ได้สั่งการและมอบ หมายแต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ เช่น เรื่องชุมชนดินแดง การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิรูปนักเรียนทุนรัฐบาลในเรื่องการปรับปรุงการจัดสรรทุน ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
                ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... เพราะเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ได้ วันนี้ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้นะครับ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน กลไกร่วมกัน การบูรณาการ การประชุมหารือที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
...  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายหลักให้กระทรวง หน่วยงาน ดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองประชาชนให้ได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุด ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... สอนหนังสือมาแบบนี้ แล้วจะไปเกิดรถไฮโดรเจนได้เมื่อไร จะไปดวงจันทร์กับเขาได้เมื่อไร ไม่มีไปได้แน่ ก็วิ่งกันอยู่บนโต๊ะ ในหนังสือ ในตำราเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง      วิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... ในระดับประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ กับกระทรวงต่าง ๆ กับภาคเอกชน และกับภาคประชาสังคม อาทิเช่น        •    ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป