กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการ

ทั้งหมด 94 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
Tags: [integration, บูรณาการ, MOU]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
Tags: [integration, บูรณาการ, MOU]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
13. หมู่บ้าน ว. และ ท.
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, บูรณาการ, science village]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
14. คาราวานวิทยาศาสตร์
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, บูรณาการ, science show]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
15. เครือข่ายในภูมิภาคของหน่วยงานสังกัด วท.
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, บูรณาการ, networks]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
Tags: [integration, บูรณาการ, itap]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
17. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./กลไกลงาน วทน.)
Tags: [integration, บูรณาการ, science park]  ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
Tags: [integration, บูรณาการ]  ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2011
19. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
Tags: [บูรณาการจังหวัด, Integration]  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
Tags: [บูรณาการ]  ...
พุธ, 19 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป