กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการจังหวัด

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงนิทรรศการและสาธิตผลงานการวิจัยพัฒนา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
32. ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เชียงราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนางสาวเสาวนี  มุสิแดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
33. ก.วิทย์ ร่วม จ.เชียงรายจัดประชุมบูรณาการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับจังหวัดเชียงราย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552  โดยมีวัตถุประสงค์  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป