กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการจังหวัด

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... จึงดำเนินโครงการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยี, อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างงาน ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
22. การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
...  ผลการดำเนินงานดังตัวอย่างต่อไปนี้              ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแผนที่บูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
           ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าว  “นกเงือกจะสูญพันธ์หรือไม่ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
                         ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ว.) เทคโนโลยี (ท.) และนวัตกรรม (น.) ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างปัญญาในสังคม ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 4   สร้างงาน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในระดับจังหวัด(ครั้งที่4) สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)  เพื่อให้ บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บริการร่วมฯ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป