กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บูรณาการจังหวัด

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
Tags: [Integration, โครงการเด่น, บูรณาการจังหวัด, ผลงานเด่น, ผลงานวิจัย, วิจัย]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [Integration, โครงการเด่น, บูรณาการจังหวัด, ผลงานเด่น, ผลงานวิจัย, วิจัย]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
13. ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เชียงราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Integration, โครงการเด่น, บูรณาการจังหวัด, ผลงานเด่น, ผลงานวิจัย, วิจัย]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
14. ก.วิทย์ ร่วม จ.เชียงรายจัดประชุมบูรณาการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Integration, โครงการเด่น, บูรณาการจังหวัด, ผลงานเด่น, ผลงานวิจัย, วิจัย]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... 1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพ     1.8 โครงการลดภาวะโลกร้อน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย     1.9 โครงการเพิ่มช่องทางจราจร ...
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012
16. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานหลัก ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
/files/1899.mp3 นายศิริชัย  เขียนมีสุข  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
... เมื่อมีการนำเอาข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้ มาใช้ ทำให้งานของจังหวัดนั้นๆ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับงานในด้าน ต่างๆ ของจังหวัดโดยเฉพาะการนำไปจัดทำแผนที่เพื่อการบูรณาการจังหวัด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
                             ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
                 เช้าวันนี้ (29 มี.ค.53)  ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม  ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป