กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุรีรัมย์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หมู่บ้านลิ่มทอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่เดิมประสบปัญหาภัยแล้ง  มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  และทำการเกษตร ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อและกระจายน้ำเสื่อมสภาพ  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
42. หมู่บ้านน้ำแล้ง
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านน้ำแล้ง บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สสนก.) ข้อมูลพื้นฐาน บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงไม่มีเหมืองน้ำผ่าน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
43. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
...  เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.   สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านตาเป็ก ตำบลตาเป็ก จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางสายบุรีรัมย์-นางรอง (ทางหลวง 208) ระยะทาง ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
... (สสนก.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้กับหมู่บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แต่เดิมประสบปัญหาภัยแล้ง            ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
45. รองปกท. บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซี่งได้ยกตัวอย่าง   จ.บุรีรัมย์ และ จ.กระบี่ ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้ามาพัฒนาและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาต่อไปด้วย               ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
46. รมว.วท. บันทึกเทปรายการเจาะประเด็น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จ.บุรีรัมย์ เป็นโครงการนำร่อง หลังจากที่มีโครงการนี้ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม ขึ้น และจะเร่งผลักดันอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาต่อไป  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
47. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จ.บุรีรัมย์  3)ชุมชนบ้านโนนขวาง  ต.โนนขวาง  อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  4)ชุมชนบ้านโนนรัง  ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  5)ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด  อ.แม่สอด จ.ตาก  6) ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 2) ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  จำนวน 10 หมู่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  ได้แก่ บ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่  บ้านลิ่มทอง  และบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานบ้านโนนรัง จ.นครราชสีมา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์  เพื่อหาแนวทางนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน       ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
50. ติดตามสกู๊ปพิเศษ รมว.วท.ตรวจเยี่ยมชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ขอเชิญติดตามรับชมสกู๊ปพิเศษการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงข่าวภาคค่ำระหว่างเวลา ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป