กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บุรีรัมย์

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
... 1 วันที่ 16-18 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ผลการประชุม  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
... ครั้งที่ ๑ : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)” เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 19 มกราคม 2011
33. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว. และ ท.
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
...  365 พื้นที่น้ำแล้งน้ำท่วม 8. ชุมชนบ้านโนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 627   9. ชุมชนบ้านลิ่มทอง ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... และได้นำโครงการบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   ไปเป็นโครงการตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง จนกระทั้งมูลนิธิโค้กให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำหรือการแก้ไขปัญหาน้ำ  ...
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
35. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทราชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
            ประชาชนชาวบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสแสงแรกของดวงอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2553 โดยในช่วงเช้าท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างมาก ...
จันทร์, 05 เมษายน 2010
     รอง นรม. พร้อม รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้ วท.เป็นต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
39. เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
...       ตัวอย่างแสดงการลดค่าใช้จ่ายของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ จากการดำเนินโครงการของ สสนก. * เฉลี่ยเงินออม 4,800 บาท/เดือน  (57,600 บาท/ปี)  จากการสุ่มตัวอย่าง 20 ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
40. เทคโนโลยีการแปรรูปผลหม่อน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... Blood tonic คือ มีผลช่วยบำรุงเลือด หม่อนพันธุ์พื้นเมืองของไทย เช่น หม่อนไผ่  หม่อนคุณไพ ให้ผลขนาดเล็กจึงไม่นิยมรับประทานผลสด  แต่หม่อนพันธุ์ลูกผสม เช่นพันธุ์บุรีรัมย์ 60  และนครราชสีมา 60  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป